100 Vrijwilligers worden Welstaatbewoners

Op zaterdagmiddag 24 maart jl stromen honderd mensen de kas van de Tuinen binnen. Allen hebben zij zich op gegeven als vrijwilliger voor het muziektheaterproject Welstaat, dat in het feestjaar 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid wordt opgevoerd in het Sterrebos in Frederiksoord.
Er zijn zangers van deelnemende koren, een vertegenwoordiger van de deelnemende muziekkorpsen Advendo en VCE Westerveld. Er zijn bewoners van locaties die een rol spelen in het stuk en de hoofdmoot bestaat uit medespelers van een deel van het stuk. De belangstellenden komen uit de Oorden en hun omgeving.


Namens Kameroperahuis heet projectleider Jeanet Hacquebord iedereen welkom. In een kort bestek worden we bijgepraat over de stand van zaken (bekijk hier de presentatie).
Duidelijk is de opbouw: een ontvangst in de geweldige kolonie Welstaat van de bezoekers aan de voorstelling, lees nieuwe bewoners voor Welstaat. Daarna een route langs drie locaties onder leiding van een gids/acteur. Omdat er 500 bezoekers per voorstelling worden verwacht gebeurt dit in 9 verschillende groepjes. Tijdens de route wordt Welstaat natuurlijk opgehemeld, maar of alles is wat het lijkt? Dit wordt gaande weg de wandeling duidelijker, zeker tijdens het slotstuk dat plaats vindt op het terrein van de rijvereniging, ook wel het oude voetbalveld genoemd.
Maar welke strubbelingen er ook zullen ontstaan: eind goed al goed in de Grande Finale. Het slotstuk wordt gespeeld door de professionals van Kameroperahuis, maar tijdens de route op allerlei locaties in Frederiksoord en bij de Grande Finale spelen ook de vrijwilligers een grote rol: als koorlid, als muzikant van Advendo en/of VCE Westerveld of als bewoner/deelnemer aan de scènes in de route.


Het tweede deel van de middag was een kennismaking met de regisseur van de route, Celine Hoex en de Welstaatbewoners. Het eerste deel van de middag had al wat extra Welstaatbewoners opgeleverd, mensen die eerst alleen voor informatie waren gekomen bleven bij het tweede deel, nieuwsgierig geworden naar een rol in de voorstelling.
Deze kennismaking gebeurde op speelse wijze met dans, improvisatie-oefeningen, een emotionele verjaardagsvisite en een lift vol ongemakkelijke omstandigheden. Regelmatig viel het spel stil doordat de spelers hun lachen niet meer konden inhouden. Mogelijk schrikken we straks van de foto’s en filmpjes waarop onze prestaties genadeloos zijn vastgelegd.
Na twee uur hard maar gezellig werken zijn de vrijwilligers veranderd in Welstaatbewoners. We weten nog niet wie welke rol zal krijgen, maar dat iedereen wil meewerken om het project Welstaat te laten slagen is zonneklaar!

Fieke Takens
foto’s Wil Kooiman en Huib Blanken van Fotoclub Westerveld