De Route rondom de Majoor van Swietenlaan

Op 7 februari was Welstaat te gast bij de bijeenkomst van de Maatschappij van Weldadigheid. Projectleider Jeanet Hacquebord gaf de bewoners van Frederiksoord een uitleg over de opzet van de voorstellingen in september. En alle aanwezige eigenaren van de locaties rondom de Majoor van Swietenlaan bevestigden hun toestemming voor het gebruik van hun woning, winkel of tuin voor een van de scènes in de Welstaat-Route.