Locatie eigenaren

Welstaat speelt in het Sterrebos en op verschillende locaties rondom de Majoor van Swietenlaan.
Op deze pagina is praktische informatie te vinden voor locatie-eigenaren en omwonenden.

Startlocatie
Huis van Weldadigheid
Locaties van de Route
Cluster Groen
Voormalige G.A. van Swieten Bosbouwschool
De Tuinen / Fruithof
Cluster rood
Hotel Frederiksoord
Vijver op terrein voormalige tuinbouschool voormalig Postkantoor
Cluster blauw
Huis Westerbeek
Voormalige postkantoor
Slotstuk
Pony en rijvereniging Generaal van den Bosch
Overige (overpad)
Museum De Koloniehof versiedatum 27-02-2018

Repetitierooster

zaterdag 23 juni

10:00 tot 13:00 uur Huis Westerbeek
15:30 tot 18:00 uur Postkantoor
20:00 tot 21:30 uur vijver

zondag 24 juni
10:00 tot 12:30 uur Fruithof
13:30 tot 16:00 uur achtertuin Hotel Frederiksoord

zaterdag 7 juli
10:00 tot 13:00 uur Fruithof

zondag 8 juli
10:00 tot 12:30 uur Huis Westerbeek
13:30 tot 16:00 uur achtertuin Hotel Frederiksoord
16:00 tot 17:30 uur Postkantoor

maandag 3 september
repetities cluster groen
10:00 tot 12:00 uur afwisselend Bosbouwschool / Fruithof
12:30 tot 15:00 uur Bosbouwschool
15:30 tot 18:00 uur Fruithof

Repetitie Corsowagen
19:30 tot 22:00 uur theaterkoor Disisit en Doriene Marselje

dinsdag 4 september
repetities cluster rood
10:00 tot 12:00 uur afwisselend vijver / hotel
12:30 tot 15:00 uur locatie vijver
15:30 tot 18:00 uur locatie hotel

woensdag 5 september
repetities cluster blauw
10:00 tot 12:00 uur afwisselend Huis Westerbeek / postkantoor
12:30 tot 15:00 uur locatie Huis Westerbeek
15:30 tot 18:00 uur locatie postkantoor

donderdag 6 september
Repetities doorloop clusters
10:00 tot 11:30 uur cluster groen (Bosbouwschool, Fruithof)
12:00 tot 13:30 uur cluster rood (Vijver, Hotel)
14:00 tot 15:30 uur cluster blauw (Postkantoor, Huiswestersbeek)

19:30 uur doorloop totale Route

vrijdag 7 september
Repetities: gezamenlijk werken aan de route.
Daar waar nodig is wordt er extra gerepeteerd.

zaterdag 15 september
Volledige doorloop van de voorstelling vanaf 19:30 uur.

dinsdag 18 september
Generale vanaf 19:30 uur wordt de hele voorstelling gespeeld.