Grote Proef in het Sterrebos geslaagd

Zaterdagmiddag 13 januari hebben 35 vrijwilligers een route door het Sterrebos gelopen om verschillende locaties te bekijken en op zoek te gaan naar de beste plaatsen van waar het publiek in september met 500 man tegelijk de scènes kan zien. Een van de scènes is op het stervormige knooppunt waar het Sterrebos naar is vernoemd.

Wij verzamelden ons in de warme kas van Jan Piet van den Berg en Fieke Takens, waar we werden verwend met koffie, thee en een lekkere warme glüwein! Jeanet Hacquebord heette ons van harte welkom en legde uit, wat de bedoeling was van onze wandeltocht. Allereerst legde ze nog even de loop van de aanstaande gebeurtenissen uit.
Het theaterstuk bestaat uit twee delen, de theaterroute en het slotstuk. De theaterroute begint elke dag met de ontvangst van 500 nieuwe Welstaat kolonisten, het publiek. Het publiek wordt verdeeld in groepen van 50, de verschillende clans. Elke groep gaat met een gids een eigen route lopen. De groepen ontmoeten elkaar onderweg in de kom van het Sterrebos. Na de scène in de kom gaan zij weer verder op hun route, op weg naar het slotstuk. Dit vergt natuurlijk een enorme organisatie, zowel artistiek als organisatorisch.

Na haar uitleg stelde Jeanet ons voor aan een van de vormgevers van Welstaat, Vera Selhorst, die ons voorbeelden liet zien van wat zij van plan is te maken. Dit ontlokte vele opmerkingen van bewondering bij ons, omdat het er prachtig uit zag. De inspiratie voor het materiaal en het werken wordt vanuit de natuur gehaald, vertelde ze. We zagen o.a. een poster van Sara/Hanna, de leider, met prachtige groene veren en verschillende magisch-realistische voorbeelden in combinatie met de realistische natuur. Ook vertelde Vera dat het licht belangrijk is. Veel zal worden verlicht met o.a. fakkels en kroonluchters. Er zal met ladders worden gewerkt, de corsokar zal langs komen en een koor zal op een bepaalde plaats zijn zangkusten ten gehore brengen.

Na deze uitleg gingen wij met onze groep het bos in om te kijken, waar de mensen het beste kunnen lopen en staan en of de gidsen goed te zien en te horen zullen zijn. Verschillende mensen liepen met een ladder, die misschien wel nodig zou zijn. Na enige oefening met de stemmen is eerst bepaald hoeveel versterking nodig zal zijn. Jan Piet van den Berg, die ook wat woorden zei, heeft een zeer welluidende stem, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle gidsen zo’n stem hebben! Jeanet was druk aan het filmen en legde alles vast.
Daarna was de zichtbaarheid van de gidsen aan de beurt. De conclusie was dat ze op een bepaalde hoogte moeten staan of op een trapje, als er geen natuurlijk hoogte is te vinden, om goed zichtbaar te zijn. Wij oefenden bij verschillende plaatsen en iedere keer bleek, dat een trapje of hoogte toch wel handig is. Dit houden wij er dus in.

Ook keken wij hoe zichtbaar de spreker is, als alle 500 mensen zich verzameld hebben in de zijpaden naar de kom. Daarvoor ging Vera op een hoge ladder staan en verplaatsten wij ons van het ene pad naar het andere. Met enige aanpassing bleef ze goed te zien. Ook bleek dat 500 bezoekers makkelijk zullen passen op de paden naar de kom van het Sterrebos. We gebruikten de verschillende ladders en posities en steeds kwamen we weer tot dezelfde conclusie.

Na deze geslaagde oefening haastten wij ons tevreden terug naar de warme glühwein van onze gastheer en -vrouw in de kas. Met dank aan Fieke Takens en Jan Piet van den Berg!